SOUSEDSKÁ 2018 – Svojetice

OÚ Svojetice
pořádá dne 1.9.2018 v čase od 16h do 22h

v Pivnici NA SKÁLE

SOUSEDSKOU 2018

od 17h hraje DUHA

– soutěže pro děti
– křeslo pro hosta
– divadelní představení
– tvořivá dílna
– soutěž o nejlepší koláč

 

Archiv